Goederendepot

Onder deze hoofding geven we meer informatie over de projecten die vanuit ons goederendepot te Broechem worden georganiseerd.

  • Sociale Winkel De Loods (SoWi De Loods): goederenhulp voor mensen met een laag inkomen met een kleine werkingsbijdrage
  • Free service: gratis goederenhulp voor mensen in acute noodsituatie
  • Ruil en opslag van goederen – toekomstgericht- enkel op uitdrukkelijke verwijzing