Onthaal

Afspraak maken

De verwijzer maakt zelf een afspraak voor de datum van bezoek aan de stapelplaats en eventueel ook voor de afhaling van de goederen via het algemene contactnummer van het magazijn: 0491 07 87 51.

De klant wordt ontvangen door een onthaalmedewerker die hem/haar zal vergezellen op de zoekweg in de stapelruimte. Een onthaalmedewerker heeft ook aandacht voor elementen waar sommige klanten niet steeds aan denken

  • omdat zij soms overrompeld zijn door de hoeveelheid en aantrekkelijkheid van minder noodzakelijke goederen in de hangar
  • omdat zij zoveel zorgen aan hun hoofd hebben dat zij moeite hebben om beslissingen te nemen
  • omdat sommige klanten geen goed zicht hebben op noden, bv. jonge ouders die een kinderuitzet nodig hebben

En verder?

Als iemand naar Free Service werd verwezen, dan kan hij/zij terugkeren totdat de goederen waarvoor hij/zij verwezen werd, ontvangen zijn.

Uitzondering: als de klant verwezen werd voor kledij dan mag hij voor heel zijn gezin 3 keer terugkeren (elk van de 4 seizoenen dus in één jaar).

De onthaalmedewerker maakt afspraken voor vervoer als dat nodig is.