Voorwaarden

Voorwaarden:

Personen die naar Free Service kunnen verwezen worden zijn:

  • personen zonder inkomen
  • personen die geen aanspraak (kunnen) maken op de steun van het OCMW
  • personen met een inkomen maar met ernstige moeilijkheden die een verwijzer overtuigen om gratis goederen voor zijn cliënt aan te vragen
  • personen in een precaire situatie: delicate omstandigheden waarbij financiële problemen dreigen of kunnen verergeren of die de cliënt hinderen om op een gewone manier te leven met een leefloon of gelijkaardig bedrag
  • in normale omstandigheden komen personen die genieten van een door een OCMW of sociale instantie van de gemeente uitgereikte kortingspas niet in aanmerking voor Free Service: zij worden verwezen naar de gewone werking van de Sociale Winkel.

De verwijzer:

  • dient dus steeds de overweging te maken of deze persoon een bijdrage kan gevraagd worden voor de werking van het tweedehandsdepot of niet.
  • overweegt of deze persoon eventuele vervoerskosten kan dragen als goederen moeten geleverd worden
  • betaalt eventueel zelf de kosten van het vervoer
  • informeert personen over de werking van Sociale Winkel De Loods en de Free Service en zal zelf een afspraak maken!
  • bezorgt de cliënt een schriftelijke verwijsbrief met vermelding van de gewenste benodigdheden én de financiële mogelijkheden.

Correct verwezen betekent dat een cliënt zelf géén afspraak moet maken, want dat doet de verwijzer, en dat hij beschikt over een begeleidende verwijzingsbrief waarop vermeld wordt wat hij, volgens afspraak met de verwijzer,  nodig heeft: een lijst met nodige materialen, goederen.

Afspraak:

De verwijzer maakt zelf een afspraak voor de datum van bezoek aan de stapelplaats en eventueel ook voor de afhaling van de goederen via het algemene contactnummer van het magazijn: 0491 07 87 51.