Onthaal

De verwijzer maakt best zelf een afspraak voor de datum van het eerste bezoek via het algemene contactnummer van het magazijn: 0491 07 87 51. 

De cliënt wordt ontvangen door een onthaalmedewerker die hem/haar zo nodig zal vergezellen op de zoekweg in de stapelruimte.

Bij een eerste bezoek wordt een SoWi-pas aangemaakt, die men altijd dient te tonen bij een later bezoek. De SoWi-pas bepaalt de geldigheidsduur van het bezoek, meestal maximaal één jaar, tenzij de verwijzer een andere periode vooropstelt: bv. de duur van de schuldbemiddeling..

Een onthaalmedewerker heeft ook aandacht voor elementen die hun keuze bemoeilijken. Bijvoorbeeld de grootte van de meubels die men kan gebruiken, de huisraad die nodig is, enz…

En verder?

Als iemand naar de Sociale Winkel De Loods werd verwezen, dan kan hij maximaal voor de duur van één jaar na de eerste aanmelding terecht in de Sociale Winkel, tenzij bij verwijzing een andere periode wordt vooropgesteld. Na dat jaar is een nieuwe verwijzing nodig of bewijst men zijn laag inkomsten opnieuw. Personen die na een jaar een nieuwe kortingenpas (zie boven) kunnen voorleggen, kunnen hun SoWi-pas verder gebruiken.

De onthaalmedewerker maakt afspraken voor vervoer als dat nodig is.