Praktisch

Adres stapel- en sorteerruimte

  • Van den Nestlaan 104 (b) (1ste hangar) Ranst (Broechem)

Algemeen contactnummer: 0491 07 87 51

Me doet er goed aan om het contactnummer herhaaldelijk te bellen als men niet direct gehoor krijgt. Dat betekent vaak dat de verantwoordelijke met individuele personen bezig is, of dat ere even niemand beschikbaar is.

Bij herhaalde onbereikbaarheid: 0498 75 75 04 (algemene coördinatie)

  • Sociale Winkel De Loods Ranst (Broechem): voorlopig in de stapel- en sorteerruimte
    • op dinsdag van 10 tot 12 uur
    • op woensdag van 10 tot 12 uur
    • of op afspraak (zeker voor Free Service)