Vervoer

Onze werking beschikt over een eigen bestelwagen. Wanneer de betrokken klant of verwijzer zelf niet voor het vervoer van goederen kan instaan, dan bestaat de mogelijkheid dat wij de goederen aan huis brengen. Maar in eerste instantie zorgt deklant of zijn verwijzer zelf voor vervoer.

Let op: dit is een dienst die een klant niet automatisch mag verwachten (men heeft er geen “recht” op), ook al doen we het graag als het kan georganiseerd worden.

Afspraken

De onthaalmedewerker maakt de afspraken rond het wegbrengen van vervoer. Het kan zijn dat concrete afspraken niet onmiddellijk worden gemaakt, maar pas enkele dagen later kunnen worden meegedeeld.

Kostprijs

Bij de verwijzing of na het uitzoeken van goederen kan een vergoeding voor het vervoer worden afgesproken. Normaal gezien werken wij met forfaitaire bijdragen. Bij Free Service kan ook de vervoerbijdrage wegvallen indien niemand deze op zich kan nemen. Men dient te weten dat dit uitzonderlijk is, want de camionette laten rijden kost ook geld!

Bij een vergoeding wordt deze normaliter bij het eind van het bezoek aan de stapelruimte betaald. in sommige gevallen kan men bij overschrijving nadien betalen.

Afleveren

Wanneer de goederen worden geleverd, dient de klant aanwezig te zijn bij ontvangst.

Om discussies uit te sluiten kan het nuttig zijn dat de cliënt de goederen mee komt inladen en daarna mee rijdt naar de leveringsplaats. Daar dient hij te zorgen voor de nodige medewerkers om de goederen af te laden en op zijn plaats te brengen.

Opgelet: onze organisatie heeft geen lift om goederen op een hogere verdieping te plaatsen. Ook daar dient de ontvanger voor te zorgen.