Wat geschiedenis

 

Geschiedenis van de materiële hulp bij Wereld-Delen

Allereerst waren er inzamelingsacties voor noodhulp aan Slovenië en later Kroatië. Wat later kwamen er goederen binnen bij de parochie (we waren aanvankelijk een volledige parochiale vereniging) om een paar gezinnen die destijds gehuisvest werden te steunen.

Dat resulteerde in een beperkte opslag van goederen in de pastorie te Broechem. Er waren toen geen vrijwilligers voorhanden om de ontvangen goederen te sorteren en te verzorgen. Er werd ook geen promotie gemaakt. De kansarmen dienden zelf uit te zoeken wat voor hen bruikbaar was als zij op spreekuur langs kwamen.

Sinds 1 maart 2001 zijn vrijwilligers actief in een goederenstockeerplaats met goederen , bestemd voor kansarmen. Plaats en project kregen de naam “De Loods”. Tegen 1 april 2001 werd de opslagplaats in gereedheid gebracht.  Vrijwilligers ontvangen, sorteren en verzorgen er kledij, huisraad, uitzet voor kinderen, meubelen, en huishoudelijke toestellen, die ter beschikking worden gesteld aan kansarmen en bij plotse noodsituaties aan gezinnen kunnen worden gegeven (bij huisbrand bv.).

De opslagplaats was aanvankelijk 200 m² groot en gelegen in een oude militaire loods (eigendom van de Belgische Krijgsmacht in Leopoldsburg). Het grootste deel van die hangars diende als opslagplaats voor goederen van Wereldmissiehulp uit Boechout. Het is dankzij deze organisatie dat project De Loods er van start kon gaan. Eind 2002 kregen wij een groter deel ter beschikking en gaf ook de gemeente Ranst in een nabijgelegen hangar een kleine ruimte. Begin 2003 waren wij aldus in ongeveer 450 m² stapelruimte actief. Vandaag, sinds augustus 2008, beschikken wij over 1000 m².

In 2011 werden gemeente en OCMW eigenaar van deze hangars. Vanaf augustus 2012 werd de inhoud van de gemeentelijke stapelruimte overgebracht in de ruimte naast de eerste stapelruimte. Samen vormen ze nu één grote stapelruimte in de eerste hangar op hetzelfde domein. In deze hangar werd een grote container geplaatst. Onze vrijwilligers vinden er warmte in de koude winterdagen en verfrissing in de hitte van de zomer. Maar hij doet ook dienst sinds april 2011 als bureelruimte voor het project Sociale Winkel.

Met de afsluiting van een convenant met de stad Lier start Het Magazijn in 2015 ook met de bevoorrading van activiteiten rond voornamelijk tweedehands kledij in Lier.